Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door VR Owl B.V. en VR Owl Solutions GmhB beheerde websites en diensten.

Gegevensgebruik en beveiliging

Alle gegevens die u bij ons achterlaat, worden veilig beveiligd. Als wij uw gegevens aan iemand anders verstrekken – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en deze alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u merkt, of het gevoel heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het ons dan weten per e-mail: info[at]vrowl.nl.

reCAPTCHA

Daarnaast gebruiken we de Google reCAPTCHA-plug-in om onze eigen veiligheid te waarborgen en spamberichten te voorkomen. Het gebruik van reCAPTCHA door bezoekers is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de reCAPTCHA-API’s, gaan we akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de Google-API’s, de gebruiksvoorwaarden van Google en de aanvullende voorwaarden zoals opgesteld door Google voor het gebruik van reCAPTCHA.

Hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken

Wij hebben niet de bedoeling de privacy van onze gebruikers te schenden en willen een goede relatie onderhouden met (potentiële) klanten. In principe verstrekken wij uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor uitgebreidere informatie over onze voorwaarden bij overeenkomsten en contracten verwijzen wij u naar onze ICT-voorwaarden. We zorgen ervoor dat de verkooptools, mailingtools en alle andere tools die we gebruiken, voldoen aan de huidige wetgeving.

Bestelling

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van uw bestelling. Wij verstrekken uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten of een distributiecentrum. En als u op een van onze websites bij een externe verkoper bestelt, zullen wij de benodigde gegevens aan deze verkoper verstrekken. We eisen van onze externe leveranciers dat ze uw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij.

Klantenservice

U kunt ons bellen en met ons chatten op onze website. Om je snel te helpen met vragen kunnen we je gegevens gebruiken en maken we aantekeningen die we bewaren. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en ook een chat met Billie wordt opgeslagen. Je helpt ons met analyses en verbetering van onze dienstverlening. Soms schakelen wij een andere partij in om uw vragen te beantwoorden. Hij kan uw gegevens daarvoor gebruiken. We koppelen niet automatisch verschillende kanalen (telefoon → chat → e-mail), maar handmatig wel. Dit is voor onze klantenservice om consistente service te bieden gedurende een bepaalde periode.

Reparatie, service en ondersteuning

We willen niet dat een evenement slecht verloopt en we willen bestaande afspraken nakomen. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning, reparatie of extra service, waarvoor wij soms een andere partij inschakelen, dan kan deze partij uw gegevens gebruiken om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen en een afspraak te kunnen maken. Alles om de afspraken met onze klanten gestroomlijnd na te komen.

Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. Op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen en de dochter website waarop u uw e-mailadres heeft ingevuld, stellen wij persoonlijke nieuwsbrieven op. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Als u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit onderaan elke e-mail doen. Nog steeds problemen? Neem dan contact met ons op, ons team helpt je verder. Simpel, toch?

Speciale acties of prijsvragen

Als u deelneemt aan een van onze speciale acties of prijsvragen, vragen wij om enkele persoonsgegevens. Zo kunnen wij de overeenkomst uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend maken. Ook meten we de respons op onze advertentiecampagnes met betrekking tot prijsvragen en speciale acties.

Verbetering van onze winkel en service

We zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Misschien laten we anderen dat onderzoek voor ons doen. Wij verstrekken deze derde partij uw e-mailadres. De wederpartij dient zich uiteraard te houden aan onze privacyregels. Zo moet uw e-mailadres aan het einde van het onderzoek worden verwijderd.

Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons product- en dienstenaanbod af te stemmen op de voorkeuren van onze website gebruikers.

Fraude

Niemand houdt van fraude, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien nodig verstrekken wij klantgegevens aan de overheid.

Zakelijke klanten en partnerprogramma

Ook slaan wij gegevens op van de contactpersoon van onze zakelijke klanten en partners. Wij behandelen deze gegevens net als die van onze andere klanten.

Social media

Als je gebruik maakt van social media kun je op sommige plekken op onze website gebruik maken van je social media account. Wanneer je inlogt, als je ingelogd bent, om een ​​artikel te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social media account. Bol.com krijgt geen toegang tot je social media-account, maar artikelen die je leuk, nuttig of nuttig vindt, kun je delen met je vrienden.

Stel je ons een vraag via social media, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van gegevens is maximaal 8 jaar, dit in verband met de bewaarplicht voor facturen van de Belastingdienst.

Gebruik van partners, derde partijen en externe tools

We doen er alles aan binnen de grenzen van onze middelen om uw gegevens te beveiligen. Om mogelijke inbreuken op de beveiliging te voorkomen, streven we ernaar om de nieuwste updates van de website-plug-ins die we gebruiken te installeren. Maar we gebruiken ook tools die functioneren als gegevensverwerkers, waarbij sommige verantwoordelijkheden bij deze verwerkers liggen.

Wij verklaren voor alle door ons gebruikte hulpmiddelen voor de verwerking van persoonsgegevens te controleren op zowel interne als externe gegevensverwerking op naleving van de Europese wetgeving. Deze partijen zullen zich niet bemoeien met wijzigingen in de opslag en verwerking van persoonsgegevens en zullen waarborgen handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens.

Een uittreksel van een van onze leveranciers van gegevensverwerkingsdiensten:

“Leverancier zal administratieve, fysieke en technische waarborgen handhaven ter bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van Klantgegevens, zoals beschreven in de Richtlijnen. Die waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, maatregelen ter voorkoming van toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van klantgegevens door personeel van de leverancier, behalve (a) om de Pipedrive-services te leveren en service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, (b) zoals wettelijk verplicht in overeenstemming met artikel 7.4 (Verplichte openbaarmaking) hieronder, of (c) zoals een Klant of Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk toestaat.”

We vertrouwen erop dat deze partners alle gegevens beveiligen en zich houden aan hun servicevoorwaarden en prijsbeleid. Mocht u een beveiligingslek vinden of horen in een van de tools die wij gebruiken, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info[a]vrowl.nl. We vertrouwen ook op externe partijen die actie ondernemen met betrekking tot technologische of andere wijzigingen als het gaat om gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35 van de AVG), die in feite controleert of de wijziging gevolgen heeft.

Gegevens verwijderen Heeft u het

gevoel dat we niet goed met uw gegevens omgaan? Of om een ​​andere reden: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe u uw gegevens bewerken,

kunt inzien of verwijderen U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons e-mailadres: info[a]vrowl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je bij je verzoek tot verwijdering om een ​​kopie van je identiteitsbewijs vragen. In deze kopie vragen wij u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer te censureren (zwart maken). Alles om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[a]vrowl.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Gelieve ons het bewijs te leveren zoals beschreven in de vorige paragrafen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Omdat wij uw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website en webshop(s) willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te geven over het gebruik van deze technieken.

Waarom we cookies gebruiken

Cookies kunnen een grote verscheidenheid aan informatie opslaan. Wij gebruiken ook cookies, maar alleen technische/functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Onze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we weten dat onze inspanningen in de online wereld zinvol zijn. Ook kunnen wij door deze cookies onze website optimaliseren.

Wettelijke naleving

Wij behouden ons het recht voor om cookies toe te voegen, te bewerken en te verwijderen en het gebruik van andere technieken (zoals JavaScript en web beacons). Uiteraard altijd conform en rekening houdend met de huidige wetgeving en onze eigen privacyverklaringen.

Third-party cookies

Cookies van derden worden ook geplaatst op onze websites. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende organisatie van toepassing. Hieronder leest u welke cookies wij gebruiken en waarom.

Welke cookies gebruiken we en waarom

Welke cookies gebruiken we? In het kort:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites en webshops correct functioneren. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten als een winkelwagen en afrekenen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van websites door bezoekers. Van deze derde partijen is Google Analytics de cookie die voor ons het belangrijkst is. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derde partijen

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk aan een YouTube-video met een product, selectie van een afhaalpunt op Google Maps of een ‘like’-knop voor Facebook.

Advertentiecookies

Op onze websites plaatsen wij advertentiecookies. Ook geven wij derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op onze website te plaatsen. We plaatsen ook advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij combineren. Dit doen wij zodat wij u op basis van uw online surf-, zoek- en koopgedrag de meest relevante aanbiedingen kunnen doen. Ook houden we bij welke advertenties je hebt gezien met deze advertentiecookies.

Website aanbevelingen, voorkeuren en interesse cookies

Daarnaast combineren wij jouw online surf-, zoek- en koopgedrag om jou relevante aanbiedingen en aanbevelingen te tonen in onze webshop, afgestemd op jouw voorkeuren.

Functionele/noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website naar behoren te functioneren. Vanaf het eerste schrijven van deze privacyverklaring – mei 2018 – is dit nog niet van toepassing, maar in de toekomst, bij waarschijnlijke verdere groei van het bedrijf, zou je kunnen denken aan het volgende: Het

Analytische cookies

Samen met derde partijen gebruiken wij analytische cookies om het websitegebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak websites worden bezocht en waar wij onze websites kunnen verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat de ervaring met onze websites wordt geoptimaliseerd. Er worden onder meer de volgende gegevens opgeslagen:

Cookies van derden Cookies van

derden zijn cookies zoals cookies voor sociale media en advertentiecookies. Waarom we deze gebruiken, leest u in de voorgaande paragrafen.

Hoe werken sociale media met cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op een social media button in onze website klikt, wordt er een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen wanneer je een pagina van onze website wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Wij raden u aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Advertentiecookies

Op onze website ziet u mogelijk acties en advertenties van onszelf en van derden. Ook op websites van derden kunt u onze advertenties tegenkomen. Om deze acties en advertenties relevant te houden, gebruiken wij cookies. Hierbij gaat het vooral, maar niet alleen, om Google Adwords. De advertentiecookies maken het volgende mogelijk:

Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij u naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, adviseren wij u deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaats – of in de toekomst zou kunnen plaatsvinden – cookies op onze website (s):

Browser instellingen: koekje opt-out

Als u niet wilt dat websites voor het opslaan van cookies op uw computer, veranderen de instellingen van je browser. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen. Zorg ervoor dat u de instellingen afzonderlijk aanpast voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Het kan zijn dat sommige functies van websites verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan niet meer aangepast aan uw interesses en kunnen zelfs vaker worden herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Gebruik de handleiding van uw browser of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 

Cross-platform en cross-website gebruik

We kunnen de gegevens die we verzamelen cross-platform gebruiken. Op verzoek kunnen wij duidelijkheid en transparantie met betrekking tot een nauwkeurige platform en / ofte

Algemene voorwaarden

Voor meer diepgaande informatie over onze Algemene voorwaarden met betrekking tot overeenkomsten en contracten, verwijzen wij u naar onze ICT-voorwaarde nbieden.